กล่องสบู่, กล่องครีม

กล่องสบู่/กล่องครีม สำเร็จรูป พร้อมจำหน่าย

เรามีกล่องสบู่ "แบบฝาเสียบก้นเสียบ" พร้อมจำหน่าย ตามขนาดที่ระบุด้านล่างนี้

(กล่องเปล่า ไม่มีงานพิมพ์)

กระดาษที่เราใช้จะเป็นกระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม, กระดาษคราฟ 300 แกรม

***ลูกค้าสามารถสั่งทำตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้เพียงเพิ่มเงินอีก 500 บาท เท่านั้น***

ขนาดกล่อง 100 ใบ 200 ใบ 300 ใบ 400 ใบ 500 ใบ
3x6x8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4  บาท
 6.3x6.3x3.3 cm 10 บาท 7 บาท  5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 7.5x7.5x3.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 6.5x8.7x3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6x6x3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 3.4x5.4x8.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3x6.5x8.7 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3.2x8.5x5.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
4.5x6.5x15.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 4.9x7.1x2.1cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
9.4x5.9x2.3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6.5x9x3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6x8.7x3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 2x5.5x9 cm
10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 1.9x4.9x7.3cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท  4 บาท
4x4x6 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3.3x7.3x8.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3x5.5x9 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 3x8x8.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5x9x2.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5.5x5.5x4.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
8.9x5.9x2.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6.3x8.5x3.7 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.4x5.2x7.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5.5x5.5x5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 5.9x8.4x3.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6.3x8.5x3.7 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3x8x10 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5x5x4.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3x9.3x6.9 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.4x5.4x8.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5.5x8.2x3.3  10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6x8.3x2.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x4x6 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6x6x4.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
7.5x7.5x5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
7.4x5.4x2.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5.6x8.5x3.2 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5.5x8x2.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
7.4x5.9x2.9 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3.3x4.3x5.3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5.5x8x2.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.2x3.9x6.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.8x5.8x8.3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท

ต่อจากด้านบน

ขนาดกล่อง 100 ใบ 200 ใบ 300 ใบ 400 ใบ 500 ใบ
2.4x5.9x9.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4  บาท
 3.2x5.6x8.5 cm 10 บาท 7 บาท  5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3x5.5x9 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6x8.3x2.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x6x8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3x8x8.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3.4x5.9x7.9 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6.3x6.3x6.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6x6x4.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 7.5x7.5x5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3.2x5.9x7.3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x6x6 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3x8x10 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 3.2x8.5x5.5 cm
10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.4x5.4x7.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท  4 บาท
2.9x5.9x8.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.4x5.4x7.4cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x5x9 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 2.4x5.1x7.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.8x5.6x7.7 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
4.5x4.5x2 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5.5x5.5x5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5x5x4.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.4x5.2x7.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
4.5x4.5x6.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.8x7.2x9.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5.5x5.5x4.1 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
7x6x9 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3x7x7 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x5.8x7.7 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3.7x6.3x8.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
4.8x4.8x3.3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6x8.3x2.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x6.2x7.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5x5x4.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3.3x4.3x5.3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.2x2.2x6.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
8x8x6.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.9x5.4x7.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3x6.7x8.3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x6.2x6.2 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.6x8.5x5.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.6x5.8x8.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท

ต่อจากด้านบน

ขนาดกล่อง 100 ใบ 200 ใบ 300 ใบ 400 ใบ 500 ใบ
3.3x7.5x7.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4  บาท
2.8x5.8x8.3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.9x5.4x7.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.4x5.9x9.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x5.6x7.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5.5x5.5x4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.8x7.2x9.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.4x5.9x6.9 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.6x5.8x8.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3x7.5x7.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
7.7x7.7x3.3 cm
10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3x7x9.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.2x5.7x9.2 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.8x5.8x8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.8x6x7.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3.3x7.3x7.3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.6x5.8x6.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x5.5x7.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x5.8x7.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
4x4x13 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.8x6.3x10.3 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.4x5.4x7.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
4.8x6.8x2.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.8x8x5.2 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.6x5.8x8.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.6x8.5x5.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
3.5x6.5x8.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.2x5x7.6 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
5.5x5.5x5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
6.5x6.5x4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.4x6x7.8 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 1.8x6.2x7.2 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.4x5.4x7.4 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x5x7 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
2.5x5.5x8.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท
 5.5x5.5x5.5 cm 10 บาท 7 บาท 5.5 บาท 4.5 บาท 4 บาท

ตัวอย่างกล่องสำเร็จรูป

กล่องสบู่/กล่องครัม สำเร็จรูป     กล่องสบู่/กล่องครัม สำเร็จรูป

กล่องสบู่สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ

กล่องสบู่สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ ขนาด 3.5x5.9x8.4 cm

กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 

==========================================================================

 กล่องสบู่/กล่องครัม สำเร็จรูป     กล่องสบู่/กล่องครัม สำเร็จรูป

กล่องสบู่สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ

กล่องสบู่สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ ขนาด 3.5x5.9x8.4 cm

กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 

==========================================================================

กล่องสบู่/กล่องครัม สำเร็จรูป     กล่องสบู่/กล่องครัม สำเร็จรูป

กล่องสบู่สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ

กล่องสบู่สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ ขนาด 3.5x5.9x8.4 cm

กระดาษคราฟน้ำตาล 300 แกรม 

==========================================================================

กล่องสบู่/กล่องครัม   กล่องสบู่/กล่องครัม

กล่องสบู่สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ

กล่องสบู่สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ ขนาด 8x8x6.5 cm

กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม 

==========================================================================

กล่องสบู่/กล่องครัม สำเร็จรูป   กล่องสบู่/กล่องครัม สำเร็จรูป

กล่องสบู่/กล่องครีม สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ

กล่องสบู่สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ ขนาด 4.8x4.8x3.3 cm

กระดาษคราฟน้ำตาล 300 แกรม 

==========================================================================

 กล่องสบู่/กล่องครัม สำเร็จรูป   กล่องสบู่/กล่องครัม สำเร็จรูป

กล่องสบู่/กล่องครีม สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ

กล่องสบู่สำเร็จรูป แบบฝาเสียบก้นเสียบ ขนาด 2.5x5.8x7.7 cm

กระดาษอาร์ตการ์ต 300 แกรม 

==========================================================================

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

   Tel : 090-2583618 (แน่)

   Line : jo_graphic

   inbox : click

  E-mail : graphic2432@gmail.com

***ตอบเร็ว ทันใจ ไม่ปล่อยให้รอนาน แน่นอน***

ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเรามาโดยตลอด 

Visitors: 164,382